Frågor & Svar

 • Tobakslukt
 • Måla lukt
 • Skräplukt
 • Eldrök
 • Lukt från matlagning
 • Lukt från husdjur
 • Urin lukt
 • Fångad lukt
 • ”Sjukdomslukt”
 • Svavelbaserade kemikalier
 • Ammoniak
 • Formaldehyd (en kemikalie som ofta används i klädfärger, gödningsmedel och spånskiva
 • Lukt av döda djur, och särskilt mot döda möss och råttor i väggar. Våra produkter används av professionella företag i hela Norden
 • Andra oönskade lukter? Vänligen kontakta oss

Svar: Många produkter som säljs för att ta bort lukt är i själva verket bara vanliga deodoranter: de fungerar bara genom att kamouflera lukt genom att tillsätta parfym i luften och förorenar alltså själva.

Dessutom innehåller ett stort antal luftfräschare tillsatser som lätt orsakar irritation. Ett av dessa ämnen är “Formaldehyd”. Detta ämne används för att försvaga luktsinnet och används i många luftfräschare.

En annan substans är “Acetaldehyd”, som är en irriterande och faktiskt ett narkotiskt ämne som ofta används som bas i luftfräschare. Många av de traditionella luftfräscharna måste sprutas direkt in i rummet som har en dålig lukt eller direkt på luktens källa. Det som sedan händer är att sprayen sätter sig som ett förorenat lager av många partiklar på möbler, mattor, väggar, gardiner med mera.

Prisbelönta och patenterade AirSponge kamouflerar inte lukt, utan eliminerar lukt helt och hållet. Produkten är så effektiv eftersom den drar till sig den förorenande källan, absorberar den och eliminerar därmed den dåliga luften och de mikroskopiska partiklarna i luften. På så sätt skapar AirSponge snabbt en renare, fräschare och hälsosammare luftkvalitet.

Svar: Så snart lådan öppnas kommer den att sprida den miljövänliga och aktiva substansen in i rummet och skapa ett “filter” som lockar till sig luktbakterierna.

Det aktiva kolet fångar sedan upp den oönskade lukten, och bara ett gram kol har en aktiv yta motsvarande 1400 kvadratmeter. Nästa sak som händer är att den patenterade effekten absorberar och rengör luktpartiklarna och släpper ut vattenmolekyler. Slutligen blandas vattenmolekylerna sedan tillbaka i luften, vilket eliminerar den oönskade lukten.

Svar: Produkten består av en fast gelé med svarta partiklar av aktivt kol. Dessa effektiva och aktiva kolpartiklar absorberar på ytan alla luktpartiklar och föroreningar från luften runt dem.

Enkelt uttryckt, kol blandas med små mängder väte, syre, kväve och svavel. Dessa har många små hål på ytan. Därför blir materialet poröst och har faktiskt en extremt stor ytarea. Denna yta har därför en patenterad och exceptionell förmåga att absorbera makromolekylära föreningar och luktpartiklar från all luft runt den.

Svar: Sprayen fungerar på ett något annorlunda sätt än AirSponge Jelly, men är särskilt lämpligt och effektivt på textilier. Den innehåller “näringsämnen” för vissa “rensande bakterier”, som sedan kommer att växa och eliminera bakterierna som skapar lukten. Inom några dagar kommer det inte att finnas mer näring för dessa rengörande bakterier, och de kommer därför att dö ut.

Svar: AirSponge Gelé och Spray är en kraftfull kombination tillsammans. Om det finns starka lukter som ska tas bort rekommenderar vi att du använder dessa 2 produkter tillsammans genom att placera lådor i rummet och samtidigt spruta på eventuella textilier i rummet.

Sprayen kan också användas för att spraya i sneakers och gympåsar. Om du vill ha en kraftfull paketlösning rekommenderar vi t.ex. en sådan kombination rekommenderar vi kompletta paket som t.ex. AirSpong Power Pack LIGHT eller AirSpong Power Pack PRO

Svar: Vanligtvis varar en AirSponge -låda i fyra till sex veckor (cirka 20 kvadratmeter). Detta är om lådan är ständigt öppen hela tiden, men detta beror naturligtvis på hur mycket lukt som ska absorberas och elimineras.

Vid akut behov är det viktigt och mer effektivt att använda flera lådor i några timmar, och sedan lägga locket på de flesta lådorna och på så sätt kunna spara dessa för senare / annan användning.

Till exempel kan du använda 3 till 4 lådor i ett rum på ca. 20 kvadratmeter i upp till 8 – 12 timmar, och sedan för att sätta på locket på 3 av lådorna för att spara dessa för senare eller annan användning. Lådan har obegränsad hållbarhet så länge locket är tätt.

Svar: Var noga med att hålla fönster och dörrar stängda. Detta är viktigt eftersom AirSponge kommer att arbeta för att rengöra all luft i rummet. Så om ny luft hela tiden tillsätts kommer AirSponge inte att kunna koncentrera sig på endast den förorenade luften, utan helt enkelt förlora sin effektivitet på grund av den konstanta tillförseln av luft.

Men om det inte finns någon luftcirkulation i rummet du ska rengöra kan du sätta ett fönster på en liten öppning. Vi rekommenderar också att du undviker för torr luft, eftersom detta kan vara ett problem särskilt på vintern. Detta beror på att många värmare automatiskt suger ut fukt från luften. Då är AirSponge sprayflaska ett viktigt hjälpmedel.

Svar: Produkterna har nästan obegränsad hållbarhet så länge burkar och flaskor hålls täta.

Svar: Målet och syftet med AirSponge är att ta bort all oönskad lukt. Att lägga till en onödig lukt till AirSponge kommer enligt vår mening att motverka dess syfte.

Produkterna från AirSponge har ett ämne som luktar lite som etanol när det öppnas, men denna lukt försvinner snabbt efter att produkterna har använts. Detta ämne är dock mycket viktigt för att AirSponge ska fungera som det är avsett för.

Svar: AirSponge absorberar och eliminerar förorenade luktpartiklar från både luft och textilier. Du får alltså en mycket renare och fräschare luft i hemmet, i kabinen, i bilen, båten eller husvagnen etc.

Människor är olika, och många reagerar därför olika på olika dofter och kan i många fall känna obehag om de utsätts för lukt av parfym, lök, cigaretter och liknande. AirSponge tar effektivt bort och eliminerar dessa lukter, och obehaget försvinner.

AirSponge får aldrig användas i något sammanhang för att försöka ta bort giftiga gaser.Om du fruktar eller misstänker att du har giftiga gaser i luften måste du omedelbart kontakta brandkåren.